World > Armenia > Yerevan > Yerevan
9
Jun

MasterClass with Francois Rault

Event in Yerevan

Shoonch Yoga Studio

till

Organized by : Shoonch Yoga Studio

Բարի Գալուստ Շունչ

«Շունչ»-ն Երևանի կենտրոնում տեղակայված յոգայի և փիլատեսի ստուդիա է։ 2007թ. սեպտեմբերի 20-ից ստուդիայում իրականացվում են յոգայի կանոնավոր դասեր տեղացի, վկայագրված ուսուցիչների կողմից, հաճախակի հրավիրվում են ուսուցիչներ նաև արտերկրից։ Դասերն ընթանում են խաղաղ և հանգիստ մթնոլորտու...

Activities Yerevan / Description

Shoonch Yoga Studio is happy to welcome Francois Rault in Yerevan, Armenia.

François Raoult M.A., ERYT François is the founder and director of Open Sky Yoga Center in Rochester, N.Y. and has taught yoga since 1975. He conducts seminars, international retreats and teacher trainings worldwide. A graduate of the Ecole Nationale de Yoga in Paris and among the first french yoga instructors to study in Pune, India with B.K.S. Iyengar, Fr... Read more

Report this event

Advertising

Advertising