World > Serbia > Kosovo > Priµtina
17
Oct

Prezantim nga Znj. Shri Rimarkishan, Syracuse University

Event in Priµtina

Qendra për Zhvillim të Karrierës Universiteti i Prishtinës

till

Organized by : Qendra për Zhvillim të Karrierës Universiteti i Prishtinës

QZhK është hapur në vitin 2007 si projekt i OSBE-së, kurse nga janari i vitit 2009 funkcionon në kuadër të UP-së, saktësisht Zyres për Zhvillim Akademik. Përfituesit e shërbimeve të QZHK-së janë: studentët e tanishëm të UP-së, të diplomuarit e Universitetit të Prishtinës. nxënësit e shkollave të ...

Activities Priµtina / Description

Ligjëratë informuese me Znj. Shri Rimarkishan nga Syracuse University, New York

Qendra për Zhvillim të Karrierës e Universitetit të Prishtinës “ Hasan Prishtina “ në bashkëpunim me Smart Center, organizojnë ligjeratën me karakter informues me përfaqësuesen e Whitman School of Management, Syracuse University, New York, Znj. Shri Rimarkishan.

Read more

Report this event

Advertising

Advertising