World > Germany > North Rhine-Westphalia > Dortmund

Dortmund

Wednesday 27 March 2019

13
12
Westfalenhallen Dortmund

Saturday 30 March 2019

3
0
Konzerthaus Dortmund
8
17
Westfalenhallen Dortmund

Sunday 14 April 2019

Monday 9 September 2019

10
15
Dortmund