World > Vietnam > Ho Chi Minh > Phường 22
15
Dec

Hội thảo Kết Nối Việt Nam lần thứ 10

Activities Phường 22 / Description

Thông tin sự kiện

- Tên gọi: Hội thảo Kết Nối Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề Những Đối Cực Trong Kiến Tạo Tri Thức: Việt Nam Qua Lăng Kính Lưỡng Phân “Ta và Họ”

Chương trình dự kiến sơ bộ:

- Ngày 15 tháng 12: Các hoạt động trước hội thảo (các nhóm Hackathon gặp mặt; các bài thuyết trình từ “Delta Winter School”); Địa điểm: Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM

Read more

Report this event

Advertising

Advertising