World > Armenia > Yerevan > Yerevan
6
Jul

Digital Marketing Greek Session - E-commerce

Event in Yerevan

Slice Consulting

till

Organized by : Slice Consulting

Slice Consulting is a Consulting, Training and Coaching Company, specialised in Marketing, Sales, Brandin, Promotion and Finaces area to help the Businesses Grow and Develope.

Activities Yerevan / Description

Եկե՛ք մեծացնենք Ձեր բիզնեսի վաճառքները

- Վաճառքի թվային գործիքներ,

- Միկրո և մակրո կոնվերսիաներ,

- E-commerce-ը նոր խանութի փոխարեն,

- M-Commerce և տեխնոլոգիական ապագա նորամուծությունները

Հուլիսի 6-ին

Հունական Հակլիդիկի թերակղզում

Տևողությունը՝ 4 ժամ

Արժեքը՝ 675 եվրո համարժեք դրամ

Read more

Report this event

Advertising

Advertising

0