World > Bulgaria > Pleven > Pleven
4
Oct

Народни танци за деца от октомври в Плевен

Event in Pleven

ПГОТ - гр.Плевен

till

Organized by : Сдружение "Зорница" - Плевен

Чл. 1 Сдружение”ЗОРНИЦА”е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено на основание чл.1 и чл. 19 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 6 ЦЕЛИ

Ал. 1 Основните цели на Сдружение”ЗОРНИЦА” са в обществена полза и са свързани с:

Activities Pleven / Description

Както учебната година започна за учениците, така и нашата учебна година започва! Детска Танцова Школа "Звездица" към Сдружение "Зорница" обявява прием на момичета и момчета от 5 до 9 годишна възраст. Първата репетиция ще бъде на 4-ти октомври (сряда) и ще се провеждат сряда от 17:00 часа и събота от 11:00 часа в сградата на ПГОТ "Христо Бояджиев" (облеклото, физкултурен салон).

Read more

Report this event

Advertising

Advertising

0