Due to changes on facebook we cannot add events on Wherevent for the moment. We are sorry for the inconvenience.

World > Vietnam > Thai Binh > Vũ Thư
31
Oct

Kỉ niệm 100 năm Nhà Thờ Đá Giáo Xứ Thuỷ Nhai

Event in Vũ Thư

Giáo Xứ Thủy Nhai

Organized by : Giáo Xứ Thủy Nhai

Giáo xứ Thủy nhai ngôi nhà của những người con giáo xứ. Chia sẻ thông tin về giáo xứ

Activities Vũ Thư / Description

1. Nguồn gốc làng Thủy Nha

1Theo truyền ngôn, vào khoảng thế kỷ thứ XIII có một số người từ Miền Tam Đảo - Vĩnh Phúc di cư về khu vực này khai khẩn. Bấy giờ Thủy Nhai chỉ là một vùng nước, có những gò đất nổi ven sông. Những người về khai khẩn vùng đất này không rõ dòng họ nào mà chỉ nghe các cụ kể lại là mấy ông đó có tên là: Ông Tổng, Ông Huyện, Ông Điện, Ông Bành… Đầu tiên, họ chỉ sống bằng nghề đánh cá rồi dần dần nghề tr... Read more

Report this event

Advertising

Advertising