World > Vietnam > Ha Noi > Hanoi
12
Jan

Họp gặp mặt cuối năm 2016 chào Xuân 2017

Event in Hanoi

Hanoi

till

Organized by : Chương Trình Vui Xuân Con Em Thanh Hóa Xa Quê 2017 Tại Hà Nội

Activities Hanoi / Description

Chương trình là nơi giao lưu họp mặt những người con Thanh Hóa xa quê

chia sẻ khó khăn và giúp đỡ nhau để hội nhập góp phần đưa tỉnh nhà phát triển hơn trong năm 2017 và những năm tiếp theo

Report this event

Advertising

Advertising