World > Iran > Tehran > Tajrish
1
Jan

به بیماران پیوند مغز استخوان کمک کنیم - Help Bone Marrow Transplant Patients

Activities Tajrish / Description

For English please scroll down

......

با توجه به بیشتر شدن تعداد درخواست افرادی که احتیاج به پیوند مغز استخوان دارند و هزینه ی بالای درمان آنها، بر آن شدیم تا با ایجاد یک ایونت بخشی از مبالغ مورد نیاز برای این عزیزان را تامین نماییم. با توجه به اینکه بانک پیوند مغز استخوان کشور ما ضعیف است تعداد زیادی از پیوندهای مغز استخوان از کشورهای دیگر به خصوص آلمان تامین می گردد و همچنین اختلاف ارزش پول ایران و دیگر کشورها، تامین هزینه ها... Read more

Report this event

Advertising

Advertising