World > Iran > Tehran > Tehran
22
Feb

سمینار تخصصی کودکان کار - جمعیت امام علی(ع)

Activities Tehran / Description

روزی که هیچ کودکی کار نمی کرد!

.

بدین جهت، جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) برگزار می کند:

سمینار تخصصی کودکان کار

بررسی علمی و تجربی معضل کار کودک در ایران

با حضور کارشناسان، مسئولین، فعالان اجتماعی

اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور

با هدف ایجاد شناختی جامع، پیرامون معضل کار کودک

Read more

Report this event