Let's Socialise Ħal Balzan
Tberik tal-Annimali f'Birkirkara Kunsill Lokali Birkirkara, Centru Civiku, it-Tieni Sular, Triq Tumas Fenech, Birkirkara BKR 2527,Birkirkara
Fr Cantalamessa: Laqgħa ghas-Sorijiet tal-Klawsura Klarissi, San Giljan