Digitale metoder og organisatorisk læring: Datadrevne strategier

Organized By The TANT-Lab

Location:

The TANT-Lab (55.650460, 12.542920)

Details

Digitale metoder og organisatorisk læring: På vej mod datadrevne strategier? I TANTLab har vi gennem de seneste år eksperimenteret med at bringe digitale metoder ind i forskellige former for organisatoriske praksisser. Målet har været at undersøge, hvorvidt og hvordan disse nye metoder kan udfordre og udvikle den måde, organisationer forstår sig selv og deres omverden på. Med digitale metoder refererer vi til anvendelsen af diverse former for analyse- og visualiseringssoftware på den form for digitale spor (eks. interaktioner på sociale medier, kommentarspor på digitale medier og links mellem blogs og hjemmesider), der konstant efterlades på nettet. Digitale metoder handler med andre ord om at lære at ’tænke med nettet’ og dets ressourcer. Fredag den 25. august fra 13-15 afholder vi et seminar, hvor Anders Koed Madsen og Anders Kristian Munk ser tilbage på, hvad de har lært af de seneste års praktiske eksperimenter og dermed forsøger at præcisere, hvor de mener, at digitale metoder har potentiale til at udvikle organisationer. Udover at give en introduktion til digitale metoder, vil seminaret give indblik i en håndfuld cases, der alle illustrerer muligheder og udfordringer i forhold til en strategisk brug af digitale metoder i både offentlige og private organisationer. Seminaret vil blandt andet fokusere på samarbejder med Aalborg Kommune, FN, Det Kongelige Teater og Wonderful Copenhagen. Efter seminaret vil deltagerne blive inviteret til en drink i TANTLab, hvor der også er mulighed for at give inputs til udviklingen af en ny masteruddannelse - Datadrevet Organisationsudvikling og Læring. Læs mere om uddannelsen og giv dit besyv med her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8JKJCWJDCJ92 Vi håber at se jer. De bedste hilsner, TANTLab