Filozofia religii Hegla

Organized By Klub Gnosis

Location: Tarabuk

Plac Defilad 1,Warsaw (52.233030, 21.006482)

Details

A już niedługo w Klubie Gnosis: Światosław Nowicki FILOZOFIA RELIGII HEGLA Wykład będzie poświęcony przede wszystkim Heglowskiemu ujęciu religii chrześcijańskiej jako „religii absolutnej”. Hegel zaliczał religię do sfery ducha absolutnego – wraz ze sztuką i filozofią. Wszystkie te dziedziny mają tę samą treść, różniąc się jedynie formą. Pojęciowa forma filozofii jest wyższa niż forma religii (wyobrażenie, uczucie, wiara). Historycznie religia danej epoki jest wcześniejsza niż odpowiadająca jej pod względem treści filozofia. Filozofia pojawia się na końcu – treść daną wcześniej w religii zamienia ona w poznanie rozumowe. W odniesieniu do religii chrześcijańskiej sprawa jest o tyle interesująca, że Hegel swoją własną filozofię uważa za filozofię chrześcijańską, tzn. za chrześcijaństwo „przemienione” w filozoficzną mądrość – przemienione do tego stopnia, że chrześcijańskiej religii konfesyjnej raczej trudno rozpoznać się w tej filozofii, bardziej zbliżonej w swej treści do chrześcijaństwa ezoterycznego. Światosław Nowicki przetłumaczył na polski siedem tomów Hegla (w tym również dwa tomy „Wykładów z filozofii religii”), dając do nich własne komentarze. Wtorek 6 grudnia 2016, godz. 18:30 Tarabuk (nowy adres podamy wrótce) Wstęp wolny - ZAPRASZAMY!