Illegal Oedipus: Sans Papiers

Organized By Gallery8

Location: Gallery8

Mátyás tér 13.,Budapest (47.492338, 19.080113)

Details

Scroll down for English.... Minden évben emberek százezreit csempészik az Európai Unió határain belül szexuális kizsákmányolás, házi szolgaság, kényszerített koldulás és munka céljából. A határokon átívelő bűnszervezetek által Magyarországról Nyugat-Európába csempészett emberek megközelítőleg 80 százalékát romák képezik. A Sans Papiers egy interaktív installáció, ami megteremti a résztvevő számára a tapasztalatot, amikor átcsempésznek valakit egy olyan ország határain, mint például Magyarország. Mozgásérzékelő technológiával ’szkenneli’ a résztvevő testét, aki ahogyan halad a szobában, szembetalálja magát a saját virtuális másával, amint egy teherautó belsejében mozog, ami a falra van kivetítve, és kölcsönhatásba tud lépni a kivetítéssel. A tapasztalat átérezhetővé teszi az illegális határátlépést, a visszatartást, és a csempészet gyakorlata is megfigyelhető a közönség számára. A budapesti székhelyű Illegal Oedipus egy művészeti kollektíva, olyan videósokból, programozókból és előadókból áll, akik interaktív művészeti installációkat terveznek, azzal a céllal, hogy bevonják a közönséget olyan kortárs társadalmi problémákba, mint az embercsempészet és a társadalmi-, gazdasági egyenlőtlenségek. A mozgásérzékelő technológiát hagyományos színpadi dizájnnal ötvözve a csoport installációi igyekeznek a látogatót egy kihívásokkal teli élménybe integrálni, ami elmélkedésre is hív. Az Illegal Oedipus tagjai Babak Arzani, Catalin Buzoianu, Peyman Fallahian, Ahmad Moradi, Aiski Ryokas és Behrooz Torki. A kiállítás 2014. november 14-én 15:00 órakor nyílik, az Egyesült Államok polgárjogi mozgalmainak egy veteránjával, a Szentendre exchange szervezőjével, Michael Simmons-szal. Every year hundreds of thousands of persons are smuggled within the European Union’s borders for sexual exploitation, domestic servitude, forced begging and labour. Roma constitute approximately 80% of the total number of people who are smuggled from Hungary to Western Europe by cross-border criminal organizations. Sans Papiers is an interactive installation that recreates for the participant the experience of being smuggled at the border area of a country like Hungary. With motion detection technology, the body of the participant is scanned and as she moves around the room, she faces the virtual representation of herself moving inside the truck that is projected on the wall, and can interact with the projection. The experience renders the sense of illegal border crossing, entrapment, and the practice of smuggling perceptible for the audience. Based in Budapest, Illegal Oedipus is an art collective consisting of videographers, computer programmers and performers who design interactive art installations that aim to engage audiences on contemporary social issues such as human smuggling, and social and economic inequality. Combining motion detecting technology with traditional stage design, the installations of the group strive to integrate the visitor into a challenging experience that invites reflection. Illegal Oedipus members are Babak Arzani, Catalin Buzoianu, Peyman Fallahian, Ahmad Moradi, Aiski Ryokas and Behrooz Torki. Exhibition opening is on November 14th 15:00 2014 with a veteran of the U.S. ci$$vil rights movements and the organizer of the Szentendre exchange, Mr. Michael Simmons.